PRÓXIMAS CONVOCATORIAS – “Juicio a Aznar”

La Plataforma “Juicio a Aznar” celebrará durante las próximas semanas una serie de actos y asambleas en la línea de los trabajos jurídicos y organizativos que viene llevando a cabo durante los últimos meses.

El próximo miércoles 7 de noviembre a las 19:30h tendrá lugar en el Centro de Jóvenes de Leganés (Avenida de Fuenlabrada, 77) un acto público en el que intervendrán Amalia Alejandre (abogada), Ricardo Rodríguez (escritor) y que será presentado por Javier Parra (director laRepublica.es), todos ellos miembros de la Plataforma “Juicio a Aznar”.

El sábado 10 de noviembre a las 17:00h se celebrará en Madrid una nueva Asamblea Estatal de la Plataforma “Juicio a Aznar” en la sede del PCE de Carabanchel (Paseo 15 de Mayo, 19 – <M> Marqués de Vadillo).

Además, el día 17 de noviembre se celebrarán asambleas locales por todo el Estado con el fin de organizar a los miembros de la plataforma y sumarlos a los trabajos en las distintas ciudades. Las ciudades en las que se celebrarán, lugar y hora, se harán públicos a lo largo de la semana que viene.

En los trabajos de organización y difusión se ha rediseñado la web y se han hecho públicos materiales bajo licencia Creative Commons para promover la actualidad de la Plataforma, disponibles en la web:

http://www.juicioaaznar.net

Además, se ha creado una web colaborativa para facilitar la difusión de los trabajos de las distintas Asambleas Locales, así como para facilitar la traducción de los materiales en distintos idiomas:

http://juicioaaznar.wikispaces.com

Plataforma “Juicio a Aznar”

4 de Noviembre de 2007

Inicia sus trabajos la Asamblea de Málaga de la Plataforma “Juicio a Aznar”

Inicia en Málaga su trabajo la Plataforma Jucio a Aznar. El pasado martes 16 de octubre se contituyó, en la sede social de iu lv-ca de C/ Cerrojo, 44, la Plataforma Jucio a Aznar. En el encuentro se valoró positivamente la iniciativa, se informó de las líneas de trabajo generales de la Plataforma y se difundierón los materiales existentes (Diptico y Cartel). La Comisión Promotora, se constituyó en ese mismo momento y la forman: Pedro Romero, Juan Cobos, Fernando Moreno, Eva Rodriguez, Adolfo Mira, Fali Doblas, Inma, Francisco Aguado, Gloria Aguilar, Jose A. Cabezuelo y Víctor Suánez (Portavoz).
Presentación pública: Ante los medios de comunicación el próximo lunes 22 de octubre a las 09:30 horas en la Puerta de la Alcazaba de Málaga. Encuentro para ampliar la Comisión Promtora y debatir las propuestas y objetivos que celebraremos el lunes 22 de octubre a las 19:30 horas en la sede social de iu lv-ca de C/ Cerrojo, 44. Para ambas iniciativas contaremos con el compañero Lluis Orri miembro de la Plataforma Estatal encargado de la Comisión Jurídica y de Antonio Romero impulsor del expediente abierto en la fiscalía provincial.

Convocatoria próxima Asamblea y anuncio Asambleas Locales

Estimados compañeros y compañeras de la Plataforma “Juicio a Aznar”,

en las últimas semanas han venido saliendo a la luz nuevos documentos e informaciones que ponen de manifiesto que el camino emprendido por nuestra Plataforma es el correcto, y que los responsables de la guerra de Iraq, entre los que se encuentra el
ex-presidente del gobierno español, José María Aznar, deben rendir cuentas ante los tribunales.

Por todo ello es necesario comenzar una nueva fase en los trabajos organización y movilización de la Plataforma, por lo que el próximo 17 de Noviembre está previsto convocar, en el mayor número de ciudades posible, Asambleas de la Plataforma con el fín de crear grupos locales organizados.

Para preparar dichas convocatorias se celebrará una nueva Asamblea estatal en Madrid, el día 10 de Noviembre, a las 17:00h, en el Paseo Quince de Mayo, 19 – Metro Marqués de Vadillo. En dicha asamblea se informará del avance de los trabajos jurídicos y se cerrará la convocatoria definitiva de las asambleas locales del día 17.

Sin más os esperamos el próximo dia 10 de Noviembre y os animamos a preparar las asambleas locales del día 17, para las cuales se proporcionarán materiales de difusión y dossiers con el estado de los trabajos.

Salud y Paz.

Plataforma Juicio a Aznar
juicioaaznar.net

New state assembly and local assemblies

Dear companions from the “Legal Action against Aznar” platform,

During the last weeks there have been released new documents and data that reveal that our Platform is going on the right track, and that those responsible for the Iraq War, among who is the former president of the Spanish government José María Aznar, have to be taken to the trial.

Therefore, we need to start a new stage concerning tasks to organize and mobilize the Platform. That is why we plan to call Meetings of the Platform in the largest possible number of cities on the next 17th November to create local organized groups.

In order to organize those calls, a new State Meeting will be held in Madrid on the 10th November at 17:00, in Paseo Quince de Mayo, no.19 (metro station Marqués de Vadillo). In that meeting, information about legal progresses will be announced, and the last call for the local meetings on the 17th will be closed.

We hope you on the next 10th November, and we would like to encourage you to organize the local meetings on the 17th, for this purpose, spreading materials and dossiers informing about the state of the works will be provided.

Peace and Health for everybody.

Trial against Aznar Platform
juicioaaznar.net

Joining: http://www.juicioaaznar.net/adhesiones/

Nova Assemblea estatal i assemblees locals (Català)

Estimats companys i companyes de la Plataforma “Judici a Aznar”,

en les últimes setmanes han anat eixint a la llum nous documents i informacions que posen de relleu que el camí portat endavant per la nostra Plataforma és el correcte, i que les responsabilitats de la guerra d’Iraq, entre les que es troben l’ex-president del govern espanyol, Jose Maria Aznar, deuen rendir comptes davant els tribunals.

Per tot això és necessari començar una nova fase en els que els treballs d’organització i mobilització de la Plataforma, per la qual cosa el pròxim 17 de Novembre està previst convocar, en el major nombre de ciutats possible, Assemblees de la Plataforma amb la finalitat de crear grups locals organitzats.

Per a preparar les dites convocatòries es celebrarà una nova Assemblea estatal en Madrid, el dia 10 de Novembre, a les 17:00 h, en el Passeu Quinze de Maig, 19 – Metro Marquès de Vadillo. En aquesta assemblea s’informarà de l’avanç dels treballs jurídics i es tancarà la convocatòria definitiva de les assemblees locals del dia 17.

Sense més us esperem el pròxim 10 de Novembre i us animem a preparar les assemblees locals del dia 17, per a les quals es proporcionaran materials de difusió i dossiers amb l’estat dels treballs.

Salut i Pau

Plataforma Judici a Aznar

Manifest contra la impunitat per la Guerra d’ Irak

Durant la primera meitat de l’ any 2003 els espanyols es movilitzaren com mai ho havien fet fins ara per aturar una guerra injusta, il·legal i emparada en mentides, com s’ha demostrat posteriorment. Amb el recolzament del Partit Popular, José María Aznar, que aleshores era President del Govern Espanyol, va decidir assumir el protagonisme posicionant-se a favor d’ aquesta guerra, donant l’ esquena a allò que exigia la ciutadania en els carrers i en les enquestes. A mitjans de març d’ aquell mateix any, José María Aznar, Tony Blair i George W. Bush,  foren acollits per José Manuel Durao Barroso a les Illes Azores, des d’on es llençà un ultimàtum a Iraq amb un plaç de 24 hores, durant el qual, el president del país hauria de dimitir i s’ havien d’ entregar unes armes de destrucció massiva que ni tan sols existien ni hi havia cap indici real de la seva existència, com els inspectors de Nacions Unides indicaren en alguna ocasió. Transcorregut l’ esmentat plaç, i si no es portaven a terme les imposicions que assenyalaven, els reunits anunciaven la invasió d’ Iraq. Culminada la ocupació militar de l’1 de maig del 2003, Iraq entrà en una situació de caos, devastació i mort en les diverses guerres creuades  que han impedit als ocupants aconseguir els seus propòsits.

En no comptar amb l’ aprovació del Consell de Seguretat de l’ ONU, aquesta guerra fòu il·legal i cap resolució posterior d’ aquest organisme pot esborrar aquest fet. Això significa que, segons el Dret Internacional, els efectes d’aquesta agressió són crims de guerra i els executors i inductors de la guerra són criminals de guerra. La participació espanyola en la mateixa es realitzà sense l’ aprovació del Congrés dels Diputats del nostre país. Aquesta participació disfressada  com a ajuda internacional, després de proclamar-se un fals final de la guerra que avui encara no s’ha produït i enmascarant com  a ajuda humanitària al poble iraquí allò que realment era ajuda als militars invasors, aliats del govern espanyol. L’ esmentada guerra segueix provocant decenes de morts tots els dies i no és possible desvincular-la de les principals causes dels atemptats terroristes de Madrid de l’11 de març del 2004 i el de Londres del 7 de juliol del 2005. La quantitat de morts generada per la Guerra d’Iraq, calculada en 700.000, no para de crèixer ni sembla que es vagi a aturar.

Quatre anys després de l’inici de la guerra, disposem de prou perspectiva per entendre que l’actuació concreta d’ Aznar com a President del Govern Espanyol i del Partit Popular, protagonistes actius d’ aquella
invasió, ha de ser sotmesa a un examen penal que determini les possibles responsabilitats penals i anunciï pel futur dels qui col·laboren en una guerra il·legal, que no restaran impugnes pel sol fet d’exercir un càrrec de prominència política. Entenem que aquestes són les vertaderes accions preventives en defensa dels drets humans.

Per això, sol·licitem als partits polítics que s’ oposin a la guerra d’ Iraq i als qui no vulguin continuar essent còmplices de la mateixa que col·laborin activament en l’exigència de responsabilitats polítiques, però també judicials de José María Aznar. Així mateix, esperem de les instàncies judicials que apliquin el principi d’igualtat davant la llei i no emparin la impunitat dels qui hagin violat la legalitat, estatal i/o internacional,per la seva especial rellevància política.També cridem a la ciutadania a assumir el protagonisme que es guanyaren en les movilitzacions contra la guerra, reclamant ara la responsabilitat de qui aleshores, no va voler escoltar les nostres veus.

Irakeko gerrarengatik zigorgabetasunaren aurkako manifestua

2003 urtearen hasieran, espainiarrak inoiz ez bezala mobilizatu ziren guda bidegabe, legez kanpoko eta, beranduago frogatu den bezala, gezurretan oinarritutako baten aurka. Partidu Popularraren laguntzarekin, José María Aznarrek, orduan espaniar estatuko gobernuburuak, gerra honen alde jarriz protagonismoa hartu zuen, hiritarrek kalean eta inkestetan exijitzen zutena mespretxatuz. Martxo erdialdera, José María Aznar, Tony Blair eta George W. Bush José Manuel Durão Barrosorekin bildu ziren Azoreetan, bertatik Irak-eri ultimatum bat bidali ziotelarik: 24 orduko apean herrialde hartako presidenteak dimititu beharra zuen, eta horrez gain, suntsipen handiko armak entregatu, zeinak ez diren existitzen eta, horrez gain, existitzen direnaren aztarnarik ereez den aurkitu, Nbtako ikuskatzaileek ohartarazi zuten bezala. Epe hau gainditzean, eta eskakizun horiek bete ezean, 3 estatuburuek Irakeko inbasioa iragarri zuten. 2003ko Maiatzaren 1ean okupazio militarra amaitu eta Irakeko egoera kaotiko bilakatu zen, hondamendia eta heriotza zirela nagusi eta barne gerra ugarien eraginez okupatzaileei euren helburuak lortzea galeraziz.

NBeko Segurtasun Kontseiluaren oniritzirik ez zuenez, gerra hau legez kanpokoa da, eta beraz, erakunde horrek berak beranduago hartutako beste edozein erabakik ezin du hau nabartu. Honek zera esan nahi du: Nazioarteko Zuzenbidearen arabera, eraso honen ondorioak gerra-krimenak direla, eta beraz, euren egileak gerra kriminalak. Espainiar estatuaren partehartzeak ez zuen herrialde horretako Diputatuen Kongersuaren oniritzirik jaso. Partehartze hau nazioarteko laguntza bezala maskaratu zuten, oraindik ere jazo ez den gerra-amaiera faltxua aldarrikatu ondoren, eta irakiar herriarentzako laguntza zela salduz, benetan militar inbaditzaileentzako laguntza zena. Gerra honek oraindik ere hamarnaka hildako eragiten ditu egunero, eta honek Mdrideko  M-11ko atentatuekin duen lotura ez dago ukatzerik, ez eta Londreseko U-7koekin duena ere. Irakeko gerrak eragindako hildakoen kopurua 700.000 inguru dela estimatzen da eta egunero hazten doa gelditzeko zantzurik gabe.

Guduaren hasieratik 4 urte pasa diren hontan, badugu nahikoa prespektiba Aznarrek espainiar estatuko gobernuko presidente bezela izandako jokaerak, hala nola Partidu Popularrak izandakoak azterketa penal bat jasan behar dutela, euren erantzukizun penalak zehazteko, eta etorkizunean legez kanpoko gerra ilegal batetako esku hartzaileak ez daitezen zigor gabe geratu politikan zeregin nabari bat izateagatik soilik, Gure ustez hauek dira giza eskubideen aldeko benetako ekintza prebentiboak.

Honengatik, Irakeko gerraren aurka dauden, eta bere konplize izaten jarraitu nahi ez duten partidu politikoei eskatzen diegu aktiboki lagun dezaten José María Aznarren erantzukizun ez bakarrik político, baizik eta baita juridikoak exijitzeko Orduña. Bestalde, espero dugu instantzia judizialek berdintasun printzipioa aplikatuko dutela, eta beraien garantís politikoa dela medio, legez kanpo jokatu duten horiek ez zigor gabe uztea. Azkenik, hiritarrak gerraren aurkako mobilizazioetan izandako garantiza berreskuratzera deitu nehi ditugu, iraganean gure ahotsak entzun  nahi izan ez zituenari gaur erantzukizuna exijitzeko.

“Juicio a Aznar” Plataformako kide agurgarriak…

“Juicio a Aznar” Plataformako kide agurgarriak,

Azken aste hauetan, dokumentu eta informazio berriak azaldu dira, zeintzuk Plataformak hasitako bidea zuzena dela argi uzten duten, eta Irakeko gerraren erantzuleek (horien artean espaniar estatuko presidente ohia, José  María Aznar) epaitegietan kontuak eman beharko dituztela.

Hau dela eta, beharrezkoa da Plataformaren organizazio eta mobilizazio lanetan fase berri bat hastea, eta ondorioz, datorren Azaroaren 17an ahalik eta hiri gehienetan Plataformaren Asanbladak konbokatzea da asmoa, talde lokal organizatuak sortzeko helburuz.

Deialdi hauek prestatzeko Asanblada estatal berri bat ospatuko da Madriden, Azaroaren 10ean 17:00tan, Quince de Mayo 19.ean –Marqués de Vadillo Metro geltokia-. Asanblada hontan lan juridikotan egindako aurrerapenei buruz informatuko zaituztegu eta A-17ko asanblada lokaletarako behin betiko deialdia itxiko da.

Besterik gabe, datorren Azaroaren 10ean etortzea espero dugu, eta 17ko asanblada lokalak prestatzera animatzen zaituztegu, asanblada estatalean horietarako hedapen material eta aipatutako lanei buruzko dossierrak  banatuko dira.

Juicio a Aznar Plataforma

Juicioaaznar.net

Adhesiones: http://www.juicioaaznar.net/adhesiones

IMPORTANTE: Tu colaboración en la Plataforma “Juicio a Aznar”

Estimad@s compañer@s de la Plataforma,

comienza Septiembre y también una nueva etapa en la difusión de los
trabajos de la Plataforma JUICIO A AZNAR. Escritor@s, dibujantes,
profesor@s, periodistas, ciudadan@s , estudiantes, etc… muchos y de
muchas ramas profesionales formáis parte de este grupo que cuenta ya
con casi 13.000 miembros.

Sigue leyendo

NO A LA GUERRA: Aznar a la cárcel

Agustín Morán

El 19 de Marzo de 2003, José Mª Aznar y su gobierno del PP involucraron al Estado Español en una agresión militar contra Iraq comandada por EEUU. En esa época la casi totalidad de la opinión pública española, incluyendo la mayoría de votantes del PP, se manifestó en contra de dicha decisión. Después del 1 de mayo de 2003, culminada la invasión militar, Iraq viene siendo víctima del saqueo y la represión por parte de las fuerzas ocupantes lo que ha propiciado diversas guerras cruzadas cuyas consecuencias de caos, devastación y muerte han creado problemas mayores que los que los invasores pretendían resolver.

Sigue leyendo